Besparelser

Hvis du ikke gør noget aktivt, så kører dit fyr (uanset om det er pillefyr eller oliefyr) konstant og leder en masse varmt vand rundt i dit hus... til ingen verdens nytte. Kort sagt: Du fyrer for gråspurvene.

Disse besparelsesforslag er for at reducere denne udgift til et minimum.


Centralvarme

Allerførst og vigtigst: Sørg for at din SHUNT ventil bliver drejet til sommer-indstilling, når du ikke har brug for at varme dit hus op om sommeren. Selv om dine centralvarmerør er godt isolerede, så er der et ikke uvæsentligt tab som pillefyret hele tiden skal erstatte hvis vandet cirkulerer rundt i huset uden grund.


Brugsvand

Rigtig mange har også en lille cirkulationspumpe som cirkulerer det varme brugsvand rundt i huset, så det er varmt med det samme.
Det er også en fin ting... om vinteren. Her bidrager tabet fra de varme rør til opvarmning af huset. Men om sommeren gælder det samme som for centralvarmen: Det er en ren udgift at have pumpen tændt, blot for at trække varmen væk fra dit fyr.

Jeg vil derfor foreslå, at du slukker for cirkulationspumpen om sommeren og hvis det så tager for lang tid for det varme vand at nå frem (vand der løber koster jo også penge i vandafledningsafgift) så kan du enten sætte en mini el-vandvarmer op tæt ved dine forbrugssteder

Du kan som et alternativ sætte en såkaldt FLOW-føler på dit varme vandrør. Når du så tænder for det varme vand i et sekund, så aktiverer FLOW-føleren som med en TIMER starter din eksisterende lille cirkulationspumpe i 1 minut. Herved har du efter dette minut varmt brugsvand ude på alle tappestederne.


Fyret

Hvis din skorstensfejer siger god for det, så lad være med at have fyret kørende konstant om sommeren. Et tænd-sluk ur kan aktivere fyret til kun at køre f.eks. om morgenen og om aftenen. Herved undgår du varmetabet fra din kedel. Check med din leverandør om dit pillefyr kan slukkes umiddelbart eller om det for at lukke korrekt ned skal slukkes ved at sætte timeren til pillefyrets styring.

Det samme ur skal så også tænde og slukke for din centralvarmepumpe... både for at spare strøm til pumpen; men allervigtigst for ikke at cirkulere varmen væk fra din varmtvandsbeholder og over i din nu kolde kedel.

Hvis du udfører alle de ovennnævnte ting så kan du spare rigtig meget... og husk: "Hvad der er sparet er tjent" ... og vi skal heldigvis ikke betale 68% i skat af vores besparelser ;o)


 
 
Vigtigt!!!
Brug shift + klik for at
åbne annoncer i nyt vindue