Moderne træfyr skåner miljøet

Partikel-forureningen fra træpillefyr og brændefyr er op til 30 gange mindre end forureningen fra brændeovne.

Det seneste år har der lydt anklager mod røgen fra de populære brændeovne, fordi brændeovne udsender forholdsvist mange små partikler.

Skytset er blandt andet kommet fra en rapport “Luftforurening med partikler i Danmark”, som er udarbejdet af forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser og Københavns Universitet sidste år.

Før man stempler brændeovne og træfyr som miljøskadelige, er det vigtigt at huske, at det er CO2-neutralt at fyre med træ. Der har træ altså en stor miljøfordel frem for olie og gas.

Desuden er der afgørende forskel mellem at fyre i en brændeovn, som har en ufuldstændig forbrænding, og at fyre med et træpillefyr eller et brændefyr, som forsyner huset med centralvarme, og som har en meget mere effektiv og ren forbrænding. Man skal altså passe på ikke at skære alle over en kam.

Partikel-rapporten viser, at brændekedler har et 12 gange mindre partikel-udslip end brændeovne, og træpillefyr har et 30 gange mindre udslip end brændeovne.

Udslippene fra de forskellige ovne og fyr er: Træpillefyr 0,6 gram pr. kilo brænde, brændekedler m. lagertank 1,6 gram, gamle brændekedler 15 gram, nye brændeovne 11 gram, og gamle brændeovne 19 gram pr. kilo.

Af tallene kan man se, at selv med en nyere Svanemærket brændeovn ligger udslippet af partikler stadig højt, og betydeligt højere end udslippet fra træpillefyr og brændekedler.

Forklaringen på de meget forskellige udslip er, at der foregår en meget mere fuldstændig forbrænding i brændekedler og pillefyr. Lige som på et kraftværk er der gjort meget for at få det maksimale ud af brændet. Det betyder, at nogle træpillefyr har op til 95 procent udnyttelse af brændslet. Tilsvarende er der færre restprodukter, som udsendes med røgen. Den mere fuldstændige forbrænding i fyrene bliver opnået ved, at der er indblæsning af luft, såkaldt “sekundær luft”. Det betyder, at også de gasser, som udvikler sig under forbrændingen, bliver brændt af (pyrolytisk forbrænding).

Mens træpillefyr og brændefyr ofte udnytter 90 procent af brændværdien, har brændeovne kun en virkningsgrad på 50-70 procent.

Man kan også se af tallene, at der er en meget stor miljømæssig fordel i at anskaffe sig en ny brændekedel med lagertank frem for en ældre brændekedel.

Partikel-rapporten peger på partikler, som en betydelig forureningsfaktor. “Meget tyder på, at de små partikler udgør det alvorligste sundhedsproblem i relation til luftforurening”, står der i rapporten. Der er tale om meget små partikler på under 2,5 µm (= tusindedele millimeter).

Familier, der gerne vil have glæde af en ovn med levende ild i stuen, kan vælge en træpilleovn. Dermed kan de få “det bedste fra begge verdener”.

Man kan nyde synet af ilden i træpilleovnen, samtidig med, at ovnen har en meget præcis styring, som giver en virkningsgrad på omkring 90 procent. Træpilleovnene har tilsvarende en lav forurening.


Kraftig stigning i antallet af brændeovne

Antallet af brændeovne og brændekedler er steget kraftigt de sidste år, og derfor har offentligheden og myndighederne i større grad fokuseret på deres forurening.
Teknologisk Instituts opgørelse fra sidste år viser, at der findes mellem 400.000 og 450.000 brændeovne i landet. Antallet af brændekedler (brænde og træpiller) er opgjort til 100.000 styk.

Der er for lidt viden om partikel-forurening fra forskellige kilder. Derfor startes der i år flere forskningsprojekter Teknologisk Institut og på flere universiteter.

Teknologisk Institut vil blandt andet udføre målinger af partikelforurening fra de ovne og kedler, som er mest almindelige i Danmark. De hidtidige skøn over forureningen stammer fra udenlandske undersøgelser. Dermed kan man få et mere realistisk skøn over partikel-forureningen i Danmark.

Rapporten “Luftforurening med partikler i Danmark” kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside på adressen: www.mst.dk/udgiv/publikationer/2005/87-7614-720-7/html/


Tabel:
------------
Udslip af partikler under 2,5 µm fra forskellige kilder:

Type     (g/GJ træ) (g/kg træ)

Gamle brændeovne   990   19
Nye brændeovne   576   11
Gamle brændekedler   810   15
Træpillefyrede kedler    32   0,6
Kedler med akku-tank    86   1,6

Kilde: “Luftforurening med partikler i Danmark”, Miljøstyrelsen, 2005.
---------------------

Se forstørrelse i et nyt vindue
 
Vigtigt!!!
Brug shift + klik for at
åbne annoncer i nyt vindue