Sommerkørsel

Når vi nu snart når til foråret, så når vi også frem til den tid hvor pillefyret virkelig kan vise sin styrke i forhold til stokerfyret.

Da stokerfyret hele tiden skal køre for at kunne holde sig selv i gang bruger man "pausefyring" om sommeren. Dette medfører, at man hele tiden fyrer, men med lav eller varierende effekt.... og det er ikke effektivt.

Et pillefyr kan derimod også køre effektivt om sommeren... for det kan stoppe når vi ikke har brug for mere varme.

Men effektiv styring af pillefyret er her afgørende for årets fyringsøkonomi.

Det første jeg gør, når det bliver varmt er at dreje shunten fra vinter til sommerstilling. Hermed sender cirkulationspumpen det varme vand fra kedlen og til varmtvandsbeholderen og tilbage igen i en lille sløjfe. Samtidig sætter jeg hastigheden ned på pumpen for at spare strøm.

Inden jeg smed min gamle solvarmetank ud, pillede jeg temperaturføleren til den elektriske varmekappe af og gemte den.

Det er nu min plan at montere den 2/3 oppe på min varmtvandsbeholder.

I stedet for at tilslutte den til 240V vil jeg nu sætte kontakten fra føleren til at afbryde forbindelsen til PILLEFYRETS temperaturføler.
Hermed tror pillefyret, at kedeltemperaturen er blevet så høj, at den skal slå fra.

Herved kan jeg stoppe fyret HELT så længe varmtvandsbeholderen er varm nok. Falder temperaturen i varmtvandsbeholderen på grund af forbrug eller almindeligt varmetab, så slår tankens føler kontakten til og hermed kan pillefyrets styring pludselig se, at kedlen faktisk er kold (hvilket den måske i virkeligheden har været i 10 timer) ... og hermed starter fyret op. Den kan tænde og slukke som den vil og blive ved med at varme vamtvandstanken op... indtil at varmtvandstankens temperaturføler griber ind. 
Hermed tror pillefyret, at kedeltemperaturen er blevet så høj, at den skal slå fra.


Når nu fyret er stoppet af den høje varmtvandsbeholder-temperatur, så skal vi passe på ikke at lukke al varmen ud af tanken igen.
Den skal blive i tanken indtil vi har brug for den.


Hvis cirkulationspumpen kører konstant så vil den stille og roligt hive al varmen ud af varmtvandsbeholderen. Den vil holde rørene imellem varmtvandsbeholderen og kedlen konstant varme.... og selve kedlen bliver nu også holdt varm af det varme vand, som hele tiden bliver sendt ind i den fra den nu varme varmtvandsbeholder.

Dette giver et helt unødvendigt varmetab fra rør og kedel som skal stoppes. Hvordan gøres det?

Jeg har tænkt mig at bygge en lille tidsforsinkelse, som slukker for strømmen til cirkulationspumpen ca. 8 minutter efter, at kontakten fra varmtvandsbeholderen har afbrudt pillefyret. Hermed giver vi lige kedlen mulighed for at aflevere den sidste rest varme til varmtvandsbeholderen inden vi afbryder.

Når kontakten fra varmtvandsbeholderen igen tænder pillefyret, så starter cirkulationspumpen også for at kunne transportere varmen over til varmtvandsbeholderen fra kedlen....


Alt det ovenstående LYDER voldsomt at lave.... men det er det ikke. Jeg har bare brugt lidt plads på at beskrive det nøje, så der ikke kan være nogen misforståelser i hvad jeg mener.

Jeg vil i de kommende måneder skrive mere detaljeret på denne side hvordan jeg laver styringen i praksis.

Hvis du selv vil i gang inden jeg selv har lavet sommerstyringen, så skal du være specielt opmærksom på, at en afbrydelse af DIN temperaturføler også medfører at fyret stopper og IKKE, at fyret bliver ved med at køre indtil din thermosikring aktiveres.


 
Vigtigt!!!
Brug shift + klik for at
åbne annoncer i nyt vindue