Andre varmekilder

Mit generelle råd til alle der vil spare yderligere end investeringen i et pillefyr: LAD VÆRE.

Det kan simpelthen ikke betale sig. Man smider gode penge efter dårlige ved at investere i solfangere, jordvarme, varmeflytning, brændeovne (hvis du da ikke kan sanke dit brænde gratis).

Lad mig beskrive det således:
Du har med pillefyret en meget billig varmekilde.

Hvis du skal have fordel af andre varmekilder til at supplere/erstatte varmen fra træpillerne, så sparer varmekilden jo kun DIFFERENCEN imellem det at fyre med træpiller og den anden varmekilde.


Solvarme

Hvis et solvarmeanlæg med et oliefyr kunne spare dig for 3.000 om året, så kan det nu kun spare dig for 1.500 om året fordi du fyrer så billigt.

Hvis solvarmeanlægget koster 35.000 så tager det 35.000/1.500 = 23,3 år at tjene pengene hjem. 23,3 år med yderligere teknik, solfangervædske, ekstra varmetank, ventiler der skal drejes eller yderligere automatik, elektrisk (dyr) tillægsvarme fra varmekappe, kolde bade, teknik, der svigter (jeg HAR været der)
Når så de 23,3 år er gået og den første krone skal tjenes.... jeg så er hele anlægget blevet for gammelt og skal skrottes :O( 


Jordvarme

Ja, tag eksemplet fra solvarme og gang investeringen med 3 eller 4. Fratræk din besparelse som er 0... så har du tilbagebetalingstid på noget med et uendeligt antal nuller år.


Brændeovne

Brændeovne udnytter energien langt dårligere end pillefyr og med den seneste tids fokus på forurening fra brændeovne, så bør du tænke din situation ordentligt igennem. Pillefyr er jo modsat brændeovne konstant indstillet på at tilføre nøjagtig den mængde brænde og luft i kombination som gør, at pillefyret IKKE forurener. Man kan simpelthen ikke, selv i frostvejr, se på skorstenen at pillefyret kører.

Jeg kan se ideen i at kombinere pillefyr og brændeovn hvis du får brændet gratis.... eller du fyrer i brændeovnen for hyggens skyld. Men ellers er det bare en masse ekstra arbejde som du nok i de fleste tilfælde vil regne ud slet ikke kan svare sig økonomisk.


Mulighederne

Når dette så er sagt er det IKKE ensbetydende med, at der ikke er muligheder for yderligere besparelser... men disse besparelser bør dreje sig om mulighederne i FORBINDELSE med pillefyring. 
Vigtigt!!!
Brug shift + klik for at
åbne annoncer i nyt vindue