Træpille FAQ

Hvad består træpiller af?

Træpiller består af hårdt presset træ. Det er normalt savspåner fra savværker som er komprimeret i runde stave hvorefter de er brækket i småstykker. Det er selve komprimeringen i en høj temperatur som "limer" savspånerne sammen.


Hvor meget fylder 1 ton træpiller?

1 ton træpiller fylder ca. 1,6 m3.


Hvor meget vejer 1 m2 træpiller?

1 m3 træpiller vejer ca. 650 kg.


Hvor får man træpiller?

Se på annoncerne ude til højre.


Hvordan får man leveret træpiller?


Tankbil

De kan indblæses direkte ind i din pillesilo fra en tankbil. Bilerne har i mange år været brugt til at blæse strøelse ind til dyrehold.... og bruges nu også til pillefyr.

Fordel: Det er dejligt let... lidt ligesom at få fyldt olie på tanken.

Ulempe: Træpillerne bliver tit meget ødelagte af denne transportform. Træpillerne transporteres i løs vægt med store kraner der læsser af, så træpillerne falder mange meter f.eks. ned i en container eller i lasten på et skib. Sidst, men ikke mindst bliver de ødelagt endnu mere af at blive blæst ind i din silo under stort tryk.

Da de rene træpiller er skrøbelige sker der det, at hver gang en træpille bliver stødt eller brækker falder der lidt smuld af. Smuldet har typisk ingen brændværdi men bliver blæst lige op igennem skorstenen uden at bidrage til opvarmningen. Det savsmuld du får er altså et direkte spild i din økonomi.

Selve det at blæse træpillerne ind er også forbundet med rigtig meget støv. At blæse træpillerne ind i en pillesilo som er placeret indendørs er det samme som at give sig selv alvorlige støvproblemer.

Sidst, men ikke mindst så kan træstøvet ved denne leveringsform faktisk danne en eksplosionsfarlig støv-luft blanding.

Af ovennævnte grunde kan jeg derfor IKKE anbefale denne leveringsform.Storsække

Grundlæggende behandles træpillerne på samme måde om beskrevet ovenfor. Det er kun den sidste del af leverancen der ændres fra indblæsning til levering i storsække. Dette burde reducerer både ødelæggelsen og støvet... men det kan stadig ikke anbefales.


Poser

Tilbage er plastposer. De vejer typisk 16 eller 25 kg. De bliver fyldt med rene træpiller på savværket, bliver transporteret hele vejen hjem til dig på paller uden yderligere håndtering.

Da en mand kan tage 2 stk. 16 kg. poser på nakken... (de er typist ret lange) og en kvinde kan bære 1 uden problemer, så vil jeg derfor anbefale, at du får træpillerne i 16 kg poser.


Opbevaring af træpiller

Træpiller bør opbevares under tag. Det er ikke nødvendigt at opbevare dem i et opvarmet lokale. Selv opbevarer jeg dem under en presenning hvor jeg med nogle bjælker sørger for, at der kan komme luft til for at undgå kondens. Det kan IKKE anbefales at undvære mindst en pressenning da poserne ikke er helt tætte. 
Vigtigt!!!
Brug shift + klik for at
åbne annoncer i nyt vindue