Stoker FAQ

Hvad er en stoker?

I Lademanns leksikon står der: "En mekanisk fyringsanordning, hvor brændsel ved hjælp af en roterende snegl eller et stempel skubbes ind i fyrets forbrændingsrum"

Jeg vil med udviklingen af pillefyret tillade mig at udvidde definitionen på en stoker til:

"En mekanisk fyringsanordning, hvor brændsel ved hjælp af en roterende snegl eller et stempel skubbes ind i fyrets forbrændingsrum eller som føder forbrændingsrummet med fast brændsel på anden måde"

Faktisk skal begrebet opfattes endnu videre. Det viser sig nemlig, at man på engelsk kalder fyrbøderen, altså personen, der skovler kul ind i fyret for en stoker!!!

Derfor,  afhængig af hvor bredt man vælger at opfatte opfatte ordet stoker:

"En stoker et et fødesystem, som automatisk kan forsyne en kedel med fast brændsel"

Eller

"En stoker er den eller det, der forsyner en kedel med fast brændsel"
Hvor kommer stokeren fra?

Ifølge Wikipedia er stokeren en gammel opfindelse. Som der står: Damplokomotivet "bigboy" var forsynet med en sådan stoker. Læs evt. mere på Trainsweb.

 
Vigtigt!!!
Brug shift + klik for at
åbne annoncer i nyt vindue